แผนผังที่ตั้งสถานศึกษาและข้อมูลการติดต่อ

 

ที่ตั้งโรงเรียน

เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร
ตำบลลาดขวาง
อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24140

 


หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 0-3857-7021
หมายเลขโทรสาร 0-3857-7206

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film