[ข้อมูลทั่วไป] [ทำเนียบผู้บริหาร] [คณะกรรมการสถานศึกษา] [ประวัติโรงเรียน] [อาคารสถานที่] [วิสัยทัศน์] [เพลงมาร์ชโรงเรียน]

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา

 ตราโรงเรียน

 เป็นรูปพระพรหมอยู่ในกรอบวงกลม ชมพู - ฟ้า
พระพรหม หมายถึง พรหมวิหาร 4
ประกอบด้วย เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา

 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2497
สีประจำโรงเรียน ชมพู - ฟ้า
อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน
พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์

 

ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2
ถนนสิริโสธร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24140

หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 0-3857-7021
หมายเลขโทรสาร 0-3857-7206

วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน 2 มิถุนายน 2497
เนื้อที่ 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา
อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film