[ฝ่ายบริหาร][กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม][กลุ่มสาระการงานอาชีพ][กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา][กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ][กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี][กลุ่มสาระคณิตศาสตร์][กลุ่มสาระภาษาไทย][กลุ่มสาระศิลปะ][กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน][อัตราจ้าง-ลูกจ้าง][นักการ-คนงาน]

 -------------------------------

 

 dr
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
เบอร์โทรศัพท์: 081-911-3987
e–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
กลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์: 089-753-1101
e–mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film