ชมรมหนังสั้น โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ปีการศึกษา 2558

 

 

"กษิณาลัย"
คุณครูบัณฑิต พิพุฒิไกร และคุณครูชุติมา ชัยชาติสุตานนท์

ในงานเกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2557

 

 

MV สำหรับคุณครูบัณฑิต พิพุฒิไกร และคุณครูชุติมา ชัยชาติสุตานนท์
ในงานเกษียณอายุราชการ
30 กันยายน 2557

 


เกษียณอายุราชการ
รองฯบุญเกิดฟุ่งสวัสดิ์ คุณครูอโณทัย สดุดี คุณครูศิริลักษณ์ สดุดี
และคุณครูจิรภรณ์ วิสุทธิรัตน์โสภณ

30 กันยายน 2559

 

  

 แปดริ้ว..เมืองมหัศจรรย์

หนังสั้นของชมรมพุทธิฟิล์ม

 

 


"รางวัลของแม่"
หนังสั้น รางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันหนังสั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2554
ณ เมืองทองธานี
 
มิวสิควิดีโอ To Be Number One

 

 


 หนังสั้น Why? [ตอนที่ 1]

 

 

 


หนังสั้น Why? [ตอนที่ 2]

 

 

 

Phutti Film :: โนแอลกอฮอล์

 


 

หนังสั้นฝึกหัด (ค่ายหนังสั้น)

เรื่อง "แค่เอื้อม"

 

 

 

 

หนังสั้นเรื่อง "เพื่อน...?"

 
 
 

 

หนังสั้นเรื่อง "อยากบอก"

 
 
 

 

ปลูกสำนึกที่ดี ใช้ไอทีช่วยโลกเรา

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film