[ข้อมูลทั่วไป] [ทำเนียบผู้บริหาร] [คณะกรรมการสถานศึกษา] [ประวัติโรงเรียน] [อาคารสถานที่] [วิสัยทัศน์] [เพลงมาร์ชโรงเรียน]

เพลงมาร์ช โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
 
 พุทธิรัง-สีเรางามเด่น
รักกันเช่น น้องพี่ ร่วมบิดา
คุณหลวงพ่อเปี่ยมล้น เราสักการ์
เสริมวิชา ปรากฎเกียรติลาดขวาง
 
พุทธิเรา-รำลึกพระคุณท่าน
ไม่เหหันหมั่นเร่งศึกษา
เราทั้งหมด ยอกรนบวันทา
อีกครูบา ที่สอนสั่งศิษย์ฝังใจ
 
เราเหล่าพุทธิ-
รังสีพิบูล เพิ่มพูนปัญญา
กิจกรรมและการศึกษา
เราร่วมวิชา เทิดเกียรติ กระเดื่องแดนไกล
 
พุทธิรัง-สีเรางามสง่า
ด้านกีฬา ไม่เกรงผู้ใด
เกียรติศักดิ์ ชมพู-ฟ้า เราเกรียงไกร
อีกน้ำใจบริสุทธิ์ พุทธิเอย..
 
.......................................................................
 
เนื้อร้อง/ทำนอง โดย นายบุญเกิด ฟุ้งสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
 
 
 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
phutti elearning
Facebook
Phutti Film