::คำคม & ข้อคิด ดีๆ::

" เราเห็นว่า ยุติธรรมก็ต่อเมื่อเราได้รับการตัดสินให้เป็นฝ่ายถูก "