::คำคม & ข้อคิด ดีๆ::

" ความมืดไม่อาจขับไล่ ความมืด มีเพียง แสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้..ความเกลียดชังไม่อาจขจัด..ความเกลียดชัง มีเพียง..ความรัก..เท่านั้นที่ทำได้ "