::คำคม & ข้อคิด ดีๆ::

" Impossible » I'm possible ถ้าตัวเรา เดินหน้า คำว่า ..เป็นไปไม่ได้.. สักวันหนึ่งก็จะ เป็นไปได้ "