::คำคม & ข้อคิด ดีๆ::

" หนทางยาวไกลนับ หมื่นลี้ ต้องเริ่มต้นด้วย ก้าวแรก ก่อนเสมอ "