ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ กรมการจัดหางาน ข่าวประชาสัมพันธ์

 

kroot png

ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
1. วิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
2. วิชาภาษาจีน 1 อัตรา

รายละเอียด

new new new