ข่าวและประกาศ

Picture of ครูอุทัย เสนารักษ์
ให้ ม.3และม.6 ทำแบบทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพ
by ครูอุทัย เสนารักษ์ - Friday, 14 June 2019, 12:11 PM
 
test
ให้ ม.3และม.6
ลงทะเบียน แล้วทำแบบทดสอบผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเตรียมความพร้อมทางอาชีพ
โดยคลิก http://ez.eduzones.com/test/

Picture of ครูอุทัย เสนารักษ์
การใช้บทเรียน
by ครูอุทัย เสนารักษ์ - Friday, 14 June 2019, 12:04 PM
 
การสมัครสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : ห้อง + ปี + เลขประจำตัวนักเรียน เช่น 116212345
รหัสผ่าน : ให้นักเรียนตั้งเอง

.

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 Today Wednesday, 18 September 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Skip Online UsersSkip Main Menu