Contacts

ที่ตั้ง

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2
ถนนสิริโสธร ตำบลลาดขวาง
อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24140

Telephone

0-3857-7021

E-mail :

info@phutti.ac.th

Telephone

0-3857-7206

Website

www.phutti.ac.th

YouTube
Follow by Email