ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา


ตราโรงเรียน

 เป็นรูปพระพรหมอยู่ในกรอบวงกลม ชมพู – ฟ้า
พระพรหม หมายถึง พรหมวิหาร 4
ประกอบด้วย เมตตา กรุณามุทิตา อุเบกขา

 ประกาศจัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2497
สีประจำโรงเรียน ชมพู – ฟ้า
อักษรย่อของโรงเรียน ฉ. ช. ๙ ใช้กับนักเรียน
พ.ส. ใช้กับครุภัณฑ์

ข้อมูลโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ถนนสิริโสธร ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24140
หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 0-3857-7021 หมายเลขโทรสาร 0-3857-7206

วันประกาศจัดตั้งโรงเรียน 2 มิถุนายน 2497
เนื้อที่ 90 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา
อยู่ห่างจากจังหวัด 13 กิโลเมตร

YouTube
Follow by Email