หลวงปู่

 พระพรหมคุณาภรณ์
(จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)

อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ครอบครัวของหลวงปู่

กำเนิด

หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คน ของพ่อปลื้มและแม่สาย
เกิดที่บ้านคลองขวางตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ 
เดือนอ้าย ปีเถาะจุลศักราช ๑๒๖๕
ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เป็นปีที่ ๓๕

ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บิดามารดา ตั้งชื่อให้ว่า “เจียม”

เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีความหมายว่า
“รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ”

พ่อปลื้มกับลูกชาย เจียมกุลละวณิชย์ ถ่ายเมื่ออายุ ๑๐ ขวบ ที่กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. ๒๔๕๕

การศึกษา

อายุ ๕ ขวบ
พ่อปลื้ม ได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่นเจ้าอาวาสวัดตึก
(วัดชัยชนะสงคราม)ถนนเจริญกรุง

และจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับสามเณรแปลก เกษตรทัต
(น้าชาย)ที่วัดตะเคียน (วัดมหาพฤฒาราม) จนถึงอายุ ๑๖ ปี

อายุ ๑๗ ปี
เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวง
โดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง

อายุ ๑๘ ปี
ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่นายปลื้ม (บิดา)

โดยได้รับพระราชทานนามสกุล
จากพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า “กุลละวณิชย์”

 
 

การทำงาน

 อายุ ๒๑ ปี
รับราชการทหาร
เป็นนักเรียนนายดาบ
ที่กองร้อยนักเรียนนายดาบ
โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม

 อายุ ๒๒ ปี
 ได้รับยศเป็นนายดาบ
และไปรับราชการที่กองพลทหารบกที่ ๑๐
จังหวัดร้อยเอ็ด
และเวลาต่อมา
ได้ลาออกจากการรับราชการทหาร

 ๒๔๖๙-๒๔๗๐
ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวง
และธนาคารฮ่องกง

อุปสมบท


ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๒๔ ปี)
ได้อุปสมบท (วันที่ ๗ กรกฎาคม) โดยหลวงพ่อจิ๊ด
(พระครูพิพิธสุตสุนทรธัมมโชตมหาเถโร)
เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัด จัดบวชให้


พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ “พระครูอาทรพิพิธกิจ”
เมื่ออายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๔
พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)
พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นผู้เผยแผ่อำเภอบ้านโพธิ์
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นวินัยธรจังหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อีกหนึ่งตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ “พระพุทธิรังสี”
(อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๐)
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๗)
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชพุทธิรังสี”
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพคุณาธาร”
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ “พระธรรมเสนานี”
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ “พระพรหมคุณาภรณ์”

มรณภาพ

เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐
รวมอายุ ๙๕ ปี ๑ เดือน

 

 

 

 

มณฑปหลวงปู่

เป็นที่ประดิษฐานองค์จำลอง
และเก็บอัฐิ หลวงปู่เจียม กุลละวณิชย์
เพื่อลูกหลาน และศิษยานุศิษย์ได้กราบไหว้บูชา 

YouTube
Follow by Email