กับพ่อปลื้ม

รับราชการทหาร


เจ้าอาวาส
วัดพิพิธประสาทสุนทร

กับในหลวง

 
พระพรหมคุณาภรณ์ (จิรปุญโญ ด.เจียม กุลละวณิชย์)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา
องค์ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

 

 


กำเนิด

หลวงปู่เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๘ คน ของพ่อปลื้มและแม่สาย
เกิดที่บ้านคลองขวางตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๑๒ ค่ำ

เดือนอ้าย ปีเถาะจุลศักราช ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๔๖ เป็นปีที่ ๓๕
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดามารดา ตั้งชื่อให้ว่า "เจียม"
เป็นคำไทยพยางค์เดียวมีความหมายว่า "รู้จักประมาณตัว ประพฤติตนพอสถานประมาณ"

การศึกษา
- อายุ ๕ ขวบ พ่อปลื้ม ได้พาไปฝากให้ศึกษาเล่าเรียนกับพระอธิการแก่น เจ้าอาวาสวัดตึก (วัดชัยชนะสงคราม)
ถนนเจริญกรุง และจากนั้นได้ย้ายไปอยู่กับสามเณรแปลก เกษตรทัต (น้าชาย)ที่วัดตะเคียน
(วัดมหาพฤฒาราม) จนถึงอายุ ๑๖ ปี
- อายุ ๑๗ ปี เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวงโดยได้เป็นนักเรียนแพทย์เสือป่า
ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง
- อายุ ๑๘ ปี ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่นายปลื้ม (บิดา)
โดยได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบามสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า "กุลละวณิชย์"

 

การทำงาน
- อายุ ๒๑ ปี รับราชการทหาร
เป็นนักเรียนนายดาบที่กองร้อยนักเรียนนายดาบโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม
- อายุ ๒๒ ปี ได้รับยศเป็นนายดาบ และไปรับราชการที่กองพลทหารบกที่ ๑๐
จังหวัดร้อยเอ็ด และเวลาต่อมาได้ลาออกจากการรับราชการทหาร
- ๒๔๖๙-๒๔๗๐ ทำงานที่แผนกบัญชีรถไฟหลวง และธนาคารฮ่องกง


อุปสมบท

- ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๒๔ ปี) ได้อุปสมบท (วันที่ ๗ กรกฎาคม) โดยหลวงพ่อจิ๊ด
(พระครูพิพิธสุตสุนทรธัมมโชตมหาเถโร) เจ้าอาวาสวัดลาดขวาง เจ้าคณะแขวงบ้านโพธิ์
รองเจ้าคณะจังหวัด จัดบวชให้
- พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดลาดขวาง
- พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นเจ้าคณะตำบลลาดขวาง
- พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ "พระครูอาทรพิพิธกิจ"
เมื่ออายุ ๓๘ ปี พรรษา ๑๔
- พ.ศ. ๒๔๘๗ เป็นพระอุปัชฌาย์
- พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดพิพิธประสาทสุนทร (ลาดขวาง)
- พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็นผู้เผยแผ่อำเภอบ้านโพธิ์
- พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็นเจ้าคณะอำเภอบางปะกง
- พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นวินัยธรจังหวัด
- พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์อีกหนึ่งตำแหน่ง
- พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญ ที่ "พระพุทธิรังษี"
(อายุ ๕๔ ปี พรรษา ๓๐)
- พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา (อายุ ๖๑ ปี พรรษา ๓๗)
- พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
- พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ "พระราชพุทธิรังษี"
- พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพคุณาธาร"
- พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมเสนานี"
- พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฏ ที่ "พระพรหมคุณาภรณ์"

มรณภาพ
เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2540 รวมอายุ 95 ปี 1 เดือน